Populära spel communitys

En stor del av att vara en aktiv spelare i något spel är att man tillhör en spelgrupp, ett sällskap. Dessa spelgrupper varierar i storlek, allt ifrån ett kompisgäng till ett flera tusentals människor som delar ett gemensamt intresse eller till och med i vissa spel, en agenda. Vi ska ta oss en titt på några av de stora spelgrupperna.

MOBA Communityn

Detta är troligast en av de största spelgrupperna i världen och den delar in sig i ett flertal olika mindre grupper, oftast efter det som man anser är ens huvudsakliga spel. Exempel på dessa grupper är till exempel League of Legends gruppen eller Dota gruppen. Inom spelvärlden så anser många att dessa grupper är något “giftigt” då många som spelar där tenderar till att vara mycket otrevliga. Dessa otrevligheter cirkulerar ofta kring att spelare är väldigt petiga om olika personers färdigheter och vill endast spela med “de bästa” för de anser själva att de tillhör i den kategorin, vilket mer än ofta är falskt.

Minecraft Communityn

Denna community är en väldigt kreativ och innovativ typ av sällskap och storleken brukar ofta vara små kompisgäng till stora servrar. Det är inte ofta om man ser på dessa typer av forum att spelarna lägger upp bilder på saker du byggt eller något de hittat som är ganska unikt för en slumpgenerator. De flesta i denna spelgrupp är dock inte äldre än tidig vuxenålder och oftast är spelet mycket mer populärare bland unga spelare.

MMO Guilds

Denna gruppering är lite mer unik än de andra. Ett MMO guild är en samling av individer som spelar ett onlinespel tillsammans och ofta brukar vara runt 10-100 personer. Vissa fall existerar det guilds med upp till flera hundra och då har man ofta dotterguilds, de fungerar lite likt dotterbolag. Det intressanta med dessa är att man får en mycket starkare kamratskap inom dessa grupper än i något av de andra communitytyperna.